« terug naar vorige pagina

Over de praktijk

Wij zijn een dorpspraktijk bestaande uit 4 huisartsen, 2 praktijkondersteuners, 4 assistentes en een manager. Met ons team bieden we persoonlijke deskundige zorg waarbij de patiënt zich welkom, geholpen en gehoord voelt.

Ons verzorgingsgebied bevat de gemeente Mook, Middelaar, Molenhoek, Plasmolen en Groesbeek.

Moet ik de huisartskosten zelf betalen?

Uw zorgverzekeraar vergoedt de zorg die uw krijgt van uw huisarts. En een bezoek aan de huisarts gaat niet ten koste van uw verplichte eigen risico. 
Wel kan het zijn dat de huisarts aanvullend onderzoek aanvraagt, bijvoorbeeld laboratorium- of röntgenonderzoek om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. Deze zorg valt wel onder uw verplichte eigen risico. Hieronder vallen ook de geneesmiddelen, bepaalde verbandmiddelen en reizigersvaccinatie. 

Vergoeding
Twijfelt u over uw vergoeding, belt u altijd uw zorgverzekeraar.
Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bijvoorbeeld medicijnen en bloedonderzoek? Dat kunt u het beste aan uw zorgverzekeraar vragen.
Wij vragen u hier zelf goed op te letten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kosten gemaakt die niet door uw zorgverzekeraar vergoed worden.

Verwijzingen
Een verwijzing naar de specialist of andere eerstelijns hulpverlener (bijvoorbeeld fysiotherapeut, haptonoom, psycholoog et cetera) kan extra kosten voor u meebrengen. Hierbij geldt ook dat u eerst uw eigen risico op dient te maken, voordat er mogelijk tot vergoeding wordt overgegaan door uw verzekeraar vanuit de basisverzekering. Sommige behandelingen kunnen bijverzekerd worden vanuit een aanvullend pakket waar u voor kunt kiezen.

Eigen bijdrage
Naast het eigen risico is er ook de eigen bijdrage. Voor een aantal medicijnen en behandelingen geldt dat er standaard een eigen bijdrage van u verlangd wordt. Dit staat los van het eventueel al betaalde eigen risico.

Voor ons is het onmogelijk om bij te houden wat alles precies kost en wat er wel of niet vergoed wordt, mede omdat iedereen bij een andere maatschappij verzekerd is. Ons advies aan u is om alert te zijn op wat er wel of niet vergoed wordt door uw verzekeraar. Als het niet duidelijk is, kunt u dit altijd navragen bij uw verzekeringsmaatschappij of bij de behandelaar.

Mocht u overwegen over te stappen naar een ander type verzekeringspolis of een andere verzekeringsmaatschappij, let u dan goed op de voorwaarden van de verzekering. Een goedkopere verzekering betekent vaak minder vergoeding van kosten. Ook kan het zo zijn dat u dan geen vrije keus meer heeft door wie en waar u zich laat behandelen. Helaas staat dit niet altijd even duidelijk in de polisvoorwaarden vermeld waardoor u voor onverwachte kosten kunt komen te staan.

Een nuttige website hierbij kan zijn: http://zorgverzekering.npcf.nl

Praktijkaccreditatie
Onze praktijk is NHG-geaccrediteerd. Dit is een kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap.