Meer informatie

 • Al uw bezoeken aan de huisarts worden betaald uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat geldt ook voor de medische handelingen die de huisarts verricht. U betaalt geen eigen risico voor deze huisartsenzorg.

  Let op: Er kunnen wel kosten verbonden zijn aan de medicijnen die de huisarts u voorschrijft of de behandeling waar hij/zij u voor doorverwijst. Die zorg zit niet altijd in het basispakket, of valt onder uw eigen risico. Het kan dus zijn dat u moet (bij-)betalen voor:

  • de medicijnen die de huisarts u voorschrijft.
  • de behandeling door een medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog of andere zorgverlener waar de huisarts u naar verwijst
  • laboratorium- of röntgenonderzoek dat de huisarts laat doen.
  • Kijk voor meer informatie ook eens op: zorgwijzer.nl of informeer bij uw zorgverzekeraar. (Bijv. op de  volgende site)
 • Als u een afspraak maakt vraagt de assistente altijd om de reden van uw contact. Zij is hiervoor opgeleid en doet dit om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten.
  De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Het is niet verplicht om uw reden aan de assistente te vertellen. Je kunt ook zonder de vragen van de assistente te beantwoorden vragen om een afspraak bij de huisarts. Het is voor de assistente dan niet mogelijk om een inschatting te maken hoe snel je een afspraak zou moeten hebben. Dit kan betekenen dat je langer moet wachten voordat je terecht kunt

 • Een consult duurt 10 minuten. In die 10 minuten moet ‘alles’ gebeuren. U doet uw verhaal, uw huisarts onderzoekt u indien nodig, bedenkt wat er met u aan de hand is en wat hij of zij eraan kan doen. Vervolgens krijgt u uitleg en soms nog een verwijsbrief of recept. Na uw vertrek voert de huisarts alles in uw dossier in.

  Mocht u meerdere problemen willen bespreken, plan dan een dubbelconsult. Ook hier zit een maximum aan wat we kunnen bespreken. We willen u graag de juiste aandacht geven. Omdat het voor de volgende patiënt, maar ook voor ons, niet prettig is wanneer het spreekuur uitloopt, kan het zijn dat we u soms vragen om een nieuwe afspraak te maken. Wij hopen op uw begrip.

  Mocht u twijfelen of uw klachten binnen de beschikbare tijd besproken kunnen worden, vraag dit dan aan de assistente bij het maken van de afspraak.

 • Nee, u wordt niet gebeld wanneer uw laboratoriumuitslagen binnen zijn. We raden u aan om gebruik te maken van ons online patiëntenportaal. Zodra de uitslag door de arts verwerkt is krijgt u via uw mail of de Medgemak app een bericht. Wanneer u geen gebruik maakt van het patiëntenportaal kunt u na 5 werkdagen contact opnemen met de praktijk.

 • We bespreken met u hoe u de uitslag van een onderzoek ontvangt op het moment dat u het onderzoek aanvraagt. Zodra de (lab)uitslagen door de huisarts zijn verwerkt, kunt u deze online inzien via Mijngezondheid.net of de Medgemak-app. Soms bellen we u met de uitslag als dit nodig is of wanneer we dit expliciet hebben afgesproken. Het is ook mogelijk om de uitslag te bespreken tijdens een afspraak.k.

   

 • Het patiëntportaal waarmee uw huisarts werkt kunt u vergelijken met een digitale omgeving waarin u zelf gezondheidszaken kunt regelen. Zo kunt u zelf een afspraak inplannen in de agenda van uw huisarts (en heeft u dus geen last van wachttijden aan de telefoon), een vraag stellen via het e-Consult en online een herhaalrecept bestellen. U krijgt bericht wanneer de huisarts uw lab-uitslag heeft verwerkt. Zie het als een extra service die uw huisarts levert, deze manier van communiceren is zeker niet verplicht. Het telefonisch contact blijft ongewijzigd! Omdat u in deze omgeving met privacy-gevoelige gegevens werkt moet u een account aanmaken voor het patiëntportaal. Wij maken gebruik MijnGezondheid.net.

 • Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek. Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen.

  We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over Mijngezondheid.net:

  • Aanmelden en inloggen
  • Digi-D
  • Medgemak
  • Veiligheid en privacy

  Meer informatie vind u op de website van Mijngezondheid.net.

 • Als u gebruik maakt van het e-Consult dan stelt u (in een soort van e-mail) via het beveiligde MijnGezondheid.net een vraag aan uw huisarts. De huisarts zal u vervolgens binnen enkele dagen voorzien van een antwoord. Omdat de huisarts u in dit geval niet kan onderzoeken, dient u het e-Consult alleen te gebruiken voor niet dringende vragen waar verder geen onderzoek voor nodig is.

 • Kijk op Thuisarts voor betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekte.

 • Heel soms vraagt een instantie u om een kopie van uw medische dossier. Wees daar voorzichtig mee, het is privacy gevoelige informatie en u kunt niet verplicht worden gesteld dit soort gegevens zomaar te overhandigen. Indien van toepassing kan een medisch adviseur van zo’n instantie ons een brief sturen met een relevante, gerichte vraagstelling en met een Toestemmingsformulier door u ondertekend, bijgevoegd. Wij geven dan schriftelijk informatie en declareren dat bij de betreffende instantie.

 • Wij krijgen regelmatig het verzoek om een medische verklaring bijvoorbeeld voor school, het reisbureau, de werkgever of de woningbouwvereniging. Een behandelend huisarts mag echter geen verklaringen afgeven voor zijn of haar eigen patiënten. De patiënt kan zelf informatie gegeven aan betreffende instantie. Neemt deze hier geen genoegen mee, dan moet de instantie zelf een onafhankelijke arts inschakelen. Dit is een landelijk geldende gedragsregel van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde (KNMG). De KNMG verwoordt dit als volgt:

  Standpunt KNMG
  De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en). Meer hierover kunt u lezen op www.knmg.nl

 • Bent u woonachtig in  Mook, Middelaar, Molenhoek, Plasmolen en Groesbeek? Dan kunt u zich bij onze praktijk inschrijven. In geval van spoed moeten wij binnen 15 minuten bij u kunnen zijn.