« terug naar vorige pagina

POH GGZ jeugd

Op verschillende momenten in de ontwikkeling van kinderen kunnen psychische klachten ontstaan. Je kunt bijvoorbeeld denken aan moeite met concentreren, angsten, omgaan met emoties, overmatig piekeren, problemen in contacten met anderen of gedragsmoeilijkheden. Of een kind zit niet lekker in zijn/haar vel, bijvoorbeeld na een ingrijpende levensgebeurtenis of nieuwe levensfase die aanbreekt. Soms gaat het om klachten waar het kind zelf last van heeft, soms is het de omgeving die niet weet wat te doen of een combinatie van beiden.

Herken je bovenstaande bij jezelf of je kind of loop je ergens anders in vast?

De praktijkondersteuner jeugd is een hulpverlener die is opgeleid tot psycholoog en binnen de huisartsenpraktijk kinderen, jongeren en/of ouders begeleidt bij diverse ondersteuningsvragen rondom psychische klachten:

  • Vraag en probleemverheldering bij psychische en psychosociale problematiek binnen de context van het gezin;
  • Kortdurende behandeling/begeleiding bij psychische en psychosociale vragen en problemen;
  • Gerichte toeleiding naar passende zorg voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar (zoals GGZ, specialistische opvoedhulp en zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking).

Het is prettig als een ouder (deels) aanwezig is bij de gesprekken en indien wenselijk heeft de praktijkondersteuner jeugd ook contact met school of andere betrokken hulpverleners. Iedere situatie en hulpvraag is anders en we bekijken in overleg wat nodig en passend is.
De praktijkondersteuner jeugd valt onder de jeugdzorg van de gemeente en is daardoor laagdrempelig toegankelijk. De huisarts beoordeelt of de praktijkondersteuner jeugd wellicht kan helpen. Sinds 1 oktober is Eveline bij ons werkzaam als POH jeugd, zij is op maandagmiddag aanwezig op de praktijk.