« terug naar vorige pagina

Rijbewijskeuring

Wij verrichten rijbewijskeuringen / CBR keuringen voor de keuring van personen ouder dan 75 jaar en voor categorie A en B voor personen onder de 75 jaar.

Let op: de keuring voor het grote rijbewijs (C/D) of de aanvraag van een rijexamen (C/D en/of met E) mogen wij niet meer uitvoeren. Deze keuringen moeten vanaf 2010 verricht worden door een gecertificeerde Arbodienst of Arbo-arts.

Een afspraak kunt u maken via de assistente. Voor de keuring dient u mee te brengen:

  • de papieren van het CBR met de ZD code
  • uw medicijnen als u die gebruikt
  • Als u contactlenzen draagt wilt u dan zorgen dat u deze tijdens de keuring uit kunt nemen, of op de dag van de keuring een bril dragen ? Dit in verband met de oogmeting met en zonder correctie.

De kosten van de keuring bedragen € 70,00 en dienen contant te worden voldaan. U kunt bij ons geen gebruik maken van PIN. Wanneer u lid bent van de KBO zijn de kosten € 60,00.